پنل های درب سکشنال

رنگ های متنوع

موتورهای درب سکشنال
S68-10 مدل
DC24 V ولتاژ مصرفی
50 متر فاصله ریموت
1200 نیوتون توان
25ºC ≈ + 50ºC- عملکرد در دما
S 28 مدل
DC24 V ولتاژ مصرفی
50 متر فاصله ریموت
800 نیوتون توان
25ºC ≈ + 50ºC- عملکرد در دما

موتور درب سکشنال برند STC

موتور درب سکشنال برند Nice

یراق آلات درب سکشنال
درب سکشنال های نصب شده در ایران

در صورت تمایل به بازدید فوری با شماره ۵۶۳۳-۹۴۷-۰۹۱۲ تماس بگیرید